Schullzoch 2002
Et Bocklemünder Dreijesteen


Ne wat sin die schöön..

Liedschatten verschmiert..

Zwei jecke Blömcher..

Jetz jeht et los..

D'r Zoch kütt...

...met Kölle Alaaf

...En Kölle

...weed de Trumm jeklopp

Nee ... wat Minsche !

Dä kenne m'r doch ???

Kamellscher....

... un Kamelle

Wo geht's denn lang ?

Unbekanntes Blümchen